Mandar Chalke

Team Captain

Vijayraj Gohil

Vice Captain

Ritvik Jain

Manager

Sumit Kasturi

Marketing Head 

Electronics Head

Ashish Kanojia

Vice Captain

Gaurav Dalvi

Communications Head

Anushka Tol

SSB Head

Manish Jain

Jinit Shah

Chassis Head

WhatsApp Image 2019-03-31 at 8.13.47 PM.
WhatsApp Image 2019-03-31 at 8.13.52 PM.
WhatsApp Image 2019-03-31 at 8.13.46 PM.

Chassis Team

SSB Team

Electronics Team

© DJS Helios